Podsumowanie działalności Stowarzyszenia LTS Leśna

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia LTS Leśna

Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje zterenu Gminy, zarówno stowarzyszenia, organizacje sportowe iwszystkich, którzy chcieliby realizować się wobszarze kultury lub sportu. Stowarzyszenie Leśniańskie Towarzystwo Sportowe przy OKiS wLeśnej powstało w2012 roku ifunkcjonuje do chwili obecnej. Naszym celem jest, by dzieci łączyły szkolenie zdobrą zabawą, ajednocześnie kształtowały wsobie postawę wytrwałości, pokonywały bariery iwłasne ograniczenia. Pragniemy odpowiednio ukierunkować dzieci wzakresie wychowania inauki wykorzystując ich pasje imarzenia związane zesportem. Nasza działalność ma służyć także poprawie kondycji zdrowotnej dzieci imłodzieży oraz poprawie bezpieczeństwa wmieście poprzez stworzenie dla młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

więcej...

źródło informacji: http://lesna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=1&menu=3&dzialy=3&akcja=artykul&artykul=2950

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości