Deklaracja rodzica

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

AKADEMIA PIŁKARSKA WŁÓKNIARZ LEŚNA

AKADEMIA PIŁKARSKA WŁÓKNIARZ LEŚNA

Nazwisko i imię dziecka ………………………………………………………………………………

Data urodzenia (d ,m ,r.)…………………………. PESEL…………….............................

Szkoła ( klasa ,adres) ………………………………………………………………………...............

Nr. legitymacji szkolnej …….………………………………………................................................

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………

Nazwisko rodzica /opiekuna ……………………………………………………..............................

Adres e-mail ..............................................................................................................................

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………

* Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach sportowych i rozgrywkach, oraz innego typu turniejach piłki nożnej w Polsce i poza granicami kraju.

*Wyrażam zgodę dla dziecka/zawodnika, do publikacji , pokazania i wykorzystania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka/zawodnika z wszystkich rozgrywek AP WŁÓKNIARZ LEŚNA w piłce nożnej, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie
i przyszłości na całym świecie.

*Materiały te będą wykorzystywane wyłącznie za zgodą Zarządu Włókniarza Leśna.

*Wyrażam także zgodę na udzielenie pomocy medycznej mojemu dziecku oraz poddania go zabiegom medycznym ratującym jego życie i zdrowie w nagłych wypadkach.

*Oświadczam , że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału syna/córki
w zajęciach sportowych oraz meczach i turniejach piłki nożnej

………………………………………………………………..

Data i czytelny podpis rodziców lub prawnego opiekunaMiejsko-Gminny Klub Sportowy „Włókniarz” Leśna,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
ul. Sienkiewicza 60a,
59-820 Leśna
NIP: 613-12-54-477
REGON: 230329064
KRS 0000239036

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości