regulamin wyjazdów na zawody

Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Włókniarz” Leśna,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
ul. Sienkiewicza 60a,
59-820 Leśna
NIP: 613-12-54-477
REGON: 230329064
KRS 0000239036

REGULAMIN WYJAZDÓW NA TURNIEJE I ZAWODY SPORTOWE

Uczestnik zobowiązany jest do:

1. Dostarczenia pisemnego oświadczenia – zgody rodziców (prawnych opiekunów) w określonym terminie.

2. Ubrania się w odzież zapewniającą wygodę i bezpieczeństwo, stosownie do warunków atmosferycznych oraz przygotowanie pomocy wskazanych przez trenera (bilet, aktualna, legitymacja szkolna itp.)

3. Punktualnego stawienia się na miejsce zbiórki.

4. Przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia , obowiązujących zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej tj.:

- poruszania się w zwartym szyku prawą stroną chodnika,

- przekraczania jezdni w miejscu oznaczonym,

- zachowania szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu ze środków

komunikacji,

- wsiadania do samochodu (autokaru) i wysiadania za zgodą trenera, opiekuna lub osoby transportującej uczestników na zawody sportowe.

5. Niezwłocznego informowania trenerów ,opiekunów o ewentualnych dolegliwościach lub złym samopoczuciu.

6. Pozostawiania w czystości miejsc w których przebywał.

7. Przestrzegania regulaminu placówki, obiektu w miejscu pobytu.

8. Uczestnikowi zabrania się:

- Samowolnego oddalania się od grupy,

- Utrudniania prowadzenia zawodów sportowych (spóźnianie się, łamanie zasad bezpieczeństwa, niewłaściwe zachowanie się w środkach komunikacji )

9. AP Włókniarz Leśna nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie transportu i zawodów sportowych.

Miejsce zawodów, termin oraz warunki uczestnictwa podane są dla uczestnika wraz ze Zgodą Rodzica(prawnego opiekuna) na wyjazd na 3 dni przed organizowanym turniejem.

Transport na turnieje i zawody sportowe organizowany jest przy pomocy dysponujących wolnym czasem rodziców dzieci uczestniczących w zawodach. Dzieci nie posiadające zapewnionego transportu przez swoich rodziców korzystają z wolnych miejsc w samochodach innych rodziców.

Uczestnik po wcześniejszym ustaleniu pokrywa koszty transportu dojazdu samochodem, autokarem na zawody sportowe.

AP Włókniarz Lesna nie ponosi odpowiedzialności za transport uczestników na zawody sportowe.

Rodzic, który nie wyraża zgody na taki rodzaj transportu nie podpisuje Zgody na uczestnictwo dziecka w zawodach sportowych.

Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu.

………………………………..

Podpis rodzica /prawnego opiekuna

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości